Instalația de utilizare a gazelor naturale

Instalația dvs. de utilizare începe după postul de reglare și se continuă până la coșul care servește la evacuarea gazelor arse.

Proiectarea, execuția și recepția tehnică a instalațiilor de utilizare se vor realiza de către societăți autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în acest sens, după verificarea proiectului tehnic de către un verificator de proiecte atestat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.

Punerea în funcțiune a instalației de utilizare se face conform procedurii OSD(Prisma Serv Company SRL) și respectând legislația aplicabilă.

La data programată Executantul trebuie să facă dovada plății tarifului privind punerea în funcțiune a instalației de utilizare.