Puteri calorifice

PUTERILE CALORIFICE SUPERIOARE EXPRIMATE ÎN MWH/MC CONF. ORD Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei NR. 62/24.06.2008


Puterile calorifice superioare publicate în data de 15 December 2019 valabile pentru ziua anterioară ale PRISMA SERV COMPANY SRL

PCS BALTATI – 0.010660 [MWh/mc]
PCS BOURENI – 0.010690 [MWh/mc]
PCS DUMBRAVA ROSIE – 0.010798 [MWh/mc]
PCS PATRAUTI – 0.010683 [MWh/mc]
PCS RACHITENI – 0.010660 [MWh/mc]
PCS ROZNOV – 0.010777 [MWh/mc]

Istoricul de puteri calorifice superioare ale Prisma Serv Company și ale celorlalti operatori de sisteme de distribuție pot fi accesate utilizând acest link.