Puteri calorifice

PUTERILE CALORIFICE SUPERIOARE EXPRIMATE ÎN MWH/MC CONF. ORD Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei NR. 62/24.06.2008


Puterile calorifice superioare publicate în data de 28 May 2020 valabile pentru ziua anterioară ale PRISMA SERV COMPANY SRL

PCS BALTATI - 0.011256 [MWh/mc]
PCS BOURENI - 0.010605 [MWh/mc]
PCS DUMBRAVA ROSIE - 0.010937 [MWh/mc]
PCS PATRAUTI - 0.010645 [MWh/mc]
PCS RACHITENI - 0.011256 [MWh/mc]
PCS ROZNOV - 0.010500 [MWh/mc]
PCS LUNCASI - 0.010605 [MWh/mc]

Istoricul de puteri calorifice superioare ale Prisma Serv Company și ale celorlalti operatori de sisteme de distribuție pot fi accesate utilizând acest link.