Noutati
27.12.2018

Instalația de utilizare a gazelor naturale

Instalația dvs. de utilizare începe după postul de reglare și se continuă până la coșul care servește la evacuarea gazelor arse. Proiectarea, execuția și recepția tehnică […]
30.05.2018

Racordarea la reteaua de distributie

Racordare Dacă nu sunteţi încă racordat la sistemul de distribuţie a gazelor naturale al PRISMA SERV COMPANY, trebuie să urmaţi paşii de mai jos: Pasul 1: Completati […]
27.04.2018

Proceduri

PROCEDURA ACHIZITIE G.N. Procedura
27.04.2018

Factura explicata

 
27.04.2018

Modalitati de plata

În vederea achitării contravalorii facturilor dumneavoastră de gaze naturale aveți următoarele modalități de plată: numerar la casieria unității; numerar cu factura la toate punctele de încasare […]
27.04.2018

Puteri calorifice

Puterile calorifice superioare publicate în data de 26 April 2019 valabile pentru ziua anterioară ale PRISMA SERV COMPANY SRL Istoricul de puteri calorifice superioare ale Prisma […]
27.04.2018

Preturi si tarife Distributie

 Prețurile finale reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale, conf. Ord. ANRE nr. 13/09.01.2018: Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție, conf. Ord. ANRE 55/29.03.2018 […]
27.04.2018

Alte Raportari

27.04.2018

Raportari Distributie

Indicatori de performanță INDICATORI 2019 Anexa 1 – evidenta limitarilor sau intreruperilor trim. I 2019 INDICATORI 2018 Anexa 1 – evidenta limitarilor sau intreruperilor trim. I […]
27.04.2018

Raportari Furnizare

Indicatori de performanță INDICATORI 2018 Raport privind activitatea de informare a consumatorilor pentru anul 2018 Raport privind solutionarea plangerilor si masurile corective luate pentru clientii finali […]
27.04.2018

Politici

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII Politica în domeniul calitatii SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU Politica de mediu
26.04.2018

Legislatie

REGLEMENTĂRI Decizia ANRGN nr. 616/2002 Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale Decizia ANRGN nr. 1078/2003 privind aprobarea criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor […]
26.04.2018

Preturi si tarife Furnizare

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat: Prețuri stabilite conform Ordinul ANRE: 144/19.07.2018 Consumatori casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de […]
22.04.2018

Înregistrare Index

Pentru a beneficia de facturarea consumului înregistrat de contor și a evita cantitățile estimate bazate pe consumul tău precedent, trebuie să ne transmiți lunar indexul. Poți […]
22.02.2018

Preturi si tarife Racordare la reteaua de distributie

a) nivelul componentelor sau tarifelor aferente procesului de racordare aprobate de ANRE, respectiv:     (i) tariful de analiză a cererii de racordare la sistem; Tarif analiza […]
04.02.2017

Consumatori

După completarea Formularului de înregistrare a plângerii în format electronic, aveţi posibilitatea transmiterii sale direct pe adresa de e-mail a societăţii: office@prismaserv.ro. Formular de inregistrare a […]
04.02.2017

Alegerea sau schimbarea furnizorului

Furnizorul este persoana juridică titulară a licenței de furnizare emisă de ANRE, care desfasoară activitatea de vânzare–cumpărare a gazelor naturale. În baza licenței de furnizare, acesta […]
04.02.2017

Facturi

Modalitatea de transmitere, continutul si scadenta facturilor de gaze naturale S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. vă emite lunar factura reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale. Citirea […]
04.02.2017

Contracte de furnizare

  ABONAȚI CASNICI Contractele de furnizare se încheie în baza Ordinului nr. 77/2009 emis de ANRE, privind aprobarea contractului-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale pentru […]
04.02.2017

Schimbarea furnizorului

ORDIN nr. 47/08.05.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1), lit. i) […]
04.02.2017

Drepturile si obligatiile utilizatorilor

Drepturile şi obligațiile consumatorilor de gaze naturale: ART. 10. CONSUMATORUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI: a) să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile prezentului contract; b) […]
04.02.2017

Avize utilitati

OBȚINEREA AVIZULUI DE AMPLASAMENT DE LA S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. Solicitarea emiterii avizelor de amplasament, se face în oricare dintre situațiile: realizarea unor lucrări de […]
04.02.2017

Monitorizarea echipamentului de masurare

În cazul în care un abonat are suspiciuni privind corecta funcționare și înregistrare a echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale, acesta va face o solicitare scrisă către S.C. […]
04.02.2017

Modernizare

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE În cazul conductelor situate pe străzi care urmează a fi supuse modernizării, se verifică în prealabil, prin sondaj, starea tehnică a conductelor, […]
04.02.2017

Dezafectari

Pentru scoaterea definitivă din funcțiune a unei conducte, se parcurg următoarele etape: evacuarea gazelor naturale din conductă; tăierea capetelor conductei; obturarea cu capace sudate a capetelor. […]
04.02.2017

Modificari instalatii

Modificarea instalației de gaze naturale implică parcurgerea următoarelor etape: abonatul va depune la S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. oSolicitare privind modificarea instalaţiei de utilizare. Descarcati de aici formularul […]
04.02.2017

Lucrari la solicitarea beneficiarului

SISTARE FURNIZARE Sistarea furnizării gazelor naturale la consumatori se va face prin închiderea robineţilor din instalaţia de racordare şi instalaţia de utilizare, în următoarea ordine: se […]
04.02.2017

Lucrari programate

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE (PIF) A INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE Operatorul economic care a executat instalația de utilizare a gazelor naturale are obligația ca, în termen de 3 zile […]
04.02.2017

Revizii

Conducte și branșamente Revizia periodică a conductelor şi branşamentelor se realizează la intervale de maxim 10 ani, conform planului anual de revizii aprobat. La revizia periodică […]
04.02.2017

Masuri de eficienta energetica

MĂSURI CARE POT REDUCE COSTURILE CU ÎNCĂLZIREA: Izolaţi îmbinările ferestrelor cu garnituri de etanşare autoadezive sau spume poliuretanice; în cazul ferestrelor cu tâmplărie de lemn şi […]
04.02.2017

Sfaturi pentru posesorii de centrale termice

Deşi centrala pe gaz este una dintre cele mai uşoare metode de a obţine confortul termic în apartament pe o perioadă nedeterminată, acest echipament atât de […]
04.02.2017

Reguli privind utilizarea gazelor naturale

PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR CU PIERDERI DE VIEŢI UMANE ŞI DISTRUGERI MATERIALE, SE VOR RESPECTA CU STRICTEŢE URMĂTOARELE INSTRUCŢIUNI: Înainte de aprinderea focului: Verificarea încaperilor în care […]
04.02.2017

Anunt liberalizarea pietei gazelor

Stimate client, Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că preţurile finale reglementate pentru clienţii noncasnici îşi încetează aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2015, în […]