Anunţ public privind decizia etapei de încadrare la solicitarea obţinerii acordului de mediu

SC PRISMA SERV COMPANY SRL pentru UAT PĂTRĂUŢI din com. Pătrăuţi, sat Pătrăuţi, str. Principală, fn, jud. Suceava, titular al proiectului ”DEZVOLTARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE ŞI BRANŞAMENTE GAZE NATURALE – ETAPA I – ÎN COMUNA PĂTRĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA“ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în com. Pătrăuţi, sat Pătrăuţi, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr.1A, în zilele de luni-joi , între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.