Anunt liberalizarea pietei gazelor
Stimate client,

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că preţurile finale reglementate pentru clienţii noncasnici îşi încetează aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2015, în conformitate cu prevederile art.179 alin.(2) lit.a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel până la data de 31 decembrie 2014 este necesar să vă exercitaţi dreptul de eligibilitate şi să încheiaţi contracte de vânzare – cumpărare aferente furnizării gazelor naturale în regim negociat.

Pe site-ul societatii, a fost publicata Oferta-Tip pentru furnizarea gazelor naturale clientilor noncasnici începând cu 1 ianuarie 2015.

În situaţia neacceptării ofertei noastre aveţi posibilitatea exercitării dreptului de eligibilitate prin:

– încheierea unui nou contract prin negocierea acestuia cu S.C. PRISMA SERV COMPANY SRL.

– schimbarea furnizorului de gaze naturale.

Lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro).

S.C. PRISMA SERV COMPANY SRL va asigura continuitatea furnizării gazelor naturale în baza contractului în vigoare la preţul final reglementat până la data de 31 decembrie 2014 iar începând cu data de 1 ianuarie 2015 la noul preţ propus în oferta noastră până la data încheierii de către dumneavoastră a unui nou contract de vânzare – cumpărare dar nu mai târziu de 31 august 2015.